Iniciatíva SAPV k PVV

Vytlačiť

SAPV v súvislosti s pripravovaným programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020-2024 privítala silnú pozornosť venovanú lesníctvu, osobitne častiam týkajúcich sa pozície lesníctva v biohospodárstve a obehovom hospodárstve. V tomto kontexte podpredseda SAPV oslovil listom ministra pôdohospodárstva s podnetmi pre zapracovanie  agendy biohospodárstva do PVV - časť lesníctvo.

Príloha: List ministrovi pôdohospodárstva

 

55. VZ SAPV - tézy

Vytlačiť

Tézy k 55. valnému zhromaždeniu členov SAPV (10.12.2019, Lužianky)

Téma:  Biohospodárstvo - nová maxima pôdohospodárstva

BIOEAST konferencia - 8.XI.2018

Vytlačiť

BIOEAST conference „Bioeconomy in the forefront of national policies” during the Science Festival (MTÜ) in Hungary on 8 November 2018

BIOEAST conference - Bioeconomy in the forefront of national policies

Organizers: Ministry of Agriculture and the Hungarian Academy of Sciences

 

Vystúpenie predsedu OL SAPV Dr. T. Buchu je k dispozícii na stránke:

http://bioeast.eu/article/bioeastconferencepresentations

Zasadnutie odboru 22.I.2019 - pozvánka

Vytlačiť

Pozvánka na zasadnutie členov Odboru lesníctva SAPV: 22. január 2018 o 9:30

Agrokomplex 2017

Vytlačiť

Inovačnú výkonnosť v agrosektore a lesnícko-drevárskom sektore je potrebné posilniť spoluprácou s výskumom

Dňa 18.8.2017 sa uskutočnil v priestoroch Agrokomplexu pod záštitou MPRV SR workshop zameraný na predstavenie inovačnej domény  “Zdravé potraviny a životné prostredie“ a tiež súvisiacich aktivít a príležitostí vrátane lesníckych a drevárskych. Prezentácie z workshopu je možné získať na stránke:

http://www.nppc.sk/index.php/sk/home/2-all/301-agrokomplex-2017-workshop

On-line dotazník, prostredníctvom ktorého môže podnikateľský sektor vyjadriť svoje potreby k smerovaniu pôdohospodárskeho výskumu je k dispozícii na stránke:

https://inovujme.checkboxonline.com/Survey.aspx?s=b23d750b2f4c441c93c177d3fe2ca5ad

Ďalšie články...

  1. Zápisnica z 10. februára 2015
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené