Aktuality

Vytlačiť

 

 

Pozvánka na prezentáciu 12. decembra 2011:

 

Odbor ekológie a biodiverzity lesných ekosystémov NLC – LVÚ v spolupráci so sekciou biodiverzity a ekológie odboru lesníctva SAPV organizuje

 

v pondelok 12.12.2011 v modrej zasadačke NLC Zvolen (ul. T.G. Masaryka 22)

  

prezentáciu na tému:

Využitie satelitných záznamov MODIS pre hodnotenie evapotranspirácie lesných porastov

 

prednášajúci

Mgr. Ivan Barka, PhD.  

 

Program:

8.15 – 8.45   Prednáška

8.45 – 9.15   Rozprava

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   

                                                                                  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na prezentáciu 17. októbra 2011:
 

 

 

 

 

 

Odbor ekológie a biodiverzity lesných ekosystémov NLC – LVÚ v spolupráci so sekciou biodiverzity a ekológie odboru SAPV organizuje

 

v pondelok  17. októbra 2011 v zasadačke NLC

 

prezentáciu na tému:

 

 

 

Využitie neurónových sietí   pri regresnom modelovaní – hodnotenie poškodenia porastov snehom vo vzťahu

k stanovištným podmienkam

 

prednášajúci

 

doc.  RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

Program:

 

8.15 – 8.45   Prednáška

8.45 – 9.15   Rozprava