Stretnutie predstaviteľov SAV a SAPV

Vytlačiť

Informácia zo stretnutia predstaviteľov SAV a SAPV v Smoleniciach z 24. októbra 2016