Agrokomplex 2017

Vytlačiť

Inovačnú výkonnosť v agrosektore a lesnícko-drevárskom sektore je potrebné posilniť spoluprácou s výskumom

Dňa 18.8.2017 sa uskutočnil v priestoroch Agrokomplexu pod záštitou MPRV SR workshop zameraný na predstavenie inovačnej domény  “Zdravé potraviny a životné prostredie“ a tiež súvisiacich aktivít a príležitostí vrátane lesníckych a drevárskych. Prezentácie z workshopu je možné získať na stránke:

http://www.nppc.sk/index.php/sk/home/2-all/301-agrokomplex-2017-workshop

On-line dotazník, prostredníctvom ktorého môže podnikateľský sektor vyjadriť svoje potreby k smerovaniu pôdohospodárskeho výskumu je k dispozícii na stránke:

https://inovujme.checkboxonline.com/Survey.aspx?s=b23d750b2f4c441c93c177d3fe2ca5ad

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené