Zápisnica z 10. februára 2015

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia Odboru lesníctva SAPV z 10. februára 2015. Podkladové materiály k diskusii sú v prílohe zápisnice.