Odborný seminár

Vytlačiť

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Odborom lesníctva SAPV Vás pozývajú na odborný a informačný seminár Dynamika rastu a produkcie rovnorodých a zmiešaných lesov na Slovensku, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2013 v NLC Zvolen.

Pozvánka tu

Pozvánka 42. VZ SAPV

Vytlačiť

Pozvánka na 42. valné zhromaždenie členov SAPV - 4. jún 2013

Novela Zákona o ochrane prírody a krajiny

Vytlačiť

Vážení členovia Odboru lesníctva SAPV,

v prílohe Vám posielam informáciu o zverejnení návrhu novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na webovej stránke MŽP SR.

S pozdravom

Tomáš Bucha - predseda OL SAPV 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené