Pozvánka na workshop

Vytlačiť

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
vedy pri SAV v Bratislave
 
Vás srdečne pozývajú na vedecký workshop
 
Od alometrických vzťahov k produkčno-ekologickému
výskumu lesnej vegetácie
 
zameraný na prezentáciu čiastkových výsledkov projektov APVV
MOBIS - Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných
druhov listnatých drevín
PRODECO – Produkčno–ekologické štúdie stromovej a prízemnej vegetácie po
veľkoplošných disturbanciách,
 
ktorý sa bude konať 23. mája 2017 v Modrej zasadačke 
Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Masarykova 22, 960 92 Zvolen.

50. VZ SAPV - tézy rozpravy

Vytlačiť

50. valné zhromaždenia SAPV: 30. máj 2017

Téma vedeckej rozpravy: INFORMATIKA A MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PÔDOHOSPODÁRSTVE

Gestor vedeckej rozpravy: Odbor lesníctva

Tézy vedeckej rozpravy:  TU stiahnúť

NLC uspelo v H2020

Vytlačiť

Na tlačovej konferencii 25.11. 2016 predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Minister školstva Peter Plavčan predstavil úspechy slovenských výskumníkov, ktoré dosiahli vo výzve Teaming rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. V celkovom hodnotení zo 167 uchádzačov sa medzi trinásť najlepších dostali projekty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenskej akadémie vied a Národného lesníckeho centra vo Zvolene. 

NLC Zvolen uspelo s projektom Centra excelentnosti Lignosilva, ktoré integruje výskum, vývoj a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho sektoru (LDS)  racionálne prepájajúci reťazec produkcie, spracovania a využitia dreva. Základnou stavebnou jednotkou CE budú výskumné skupiny prepojené cez vecne a logicky súvisiace výskumné programy, sústredených do 5 vzájomne prepojených prioritných oblastí:

  1. Lesné zdroje a produkcia dreva
  2. Biomasa pre energetické využitie
  3. Technológie spracovania celulózy a papiera
  4. Recyklačné a kaskádové systémy využitia dreva 
  5. Podpora inovačneho prostredia LDS 

Viac informácii nájdete na:

https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-projekty-boli-uspesne-vo-vyzve-europskej-komisie/ 

http://www.ta3.com/clanok/1095031/tb-p-plavcana-p-sajgalika-a-j-habanika-o-uspechu-slovenskych-vedcov.html

Článok - Les spája aj rozdeľuje

Vytlačiť

Jozef Sedlák Pravda | 

riaditeľom Lesníckeho výskumného ústavu, ktorý je súčasťou Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/421441-les-slovensku-spolocnost-spaja-aj-rozdeluje/

Zaujalo nás: 22.X.2016

Vytlačiť

Podľa aktivistov z Greenpeace Slovensko sú ekosystémy vo Vysokých Tatrách už dnes ovplyvnené vyššími teplotami, inváznymi rastlinami a živočíchmi.

„Vplyv v dôsledku zmeny klímy môže byť ešte výraznejší a môže viesť k zásadnej zmene prírody Tatier v porovnaní s tým, ako ju poznáme teraz,“ povedala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Čítajte viac: http://svet.sme.sk/c/20355554/klimaticke-zmeny-dobehnu-aj-slovensko-vidiet-ich-uz-teraz.html#ixzz4NmsrDMQa

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené