Pozvánka na workshop

Vytlačiť

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
vedy pri SAV v Bratislave
 
Vás srdečne pozývajú na vedecký workshop
 
Od alometrických vzťahov k produkčno-ekologickému
výskumu lesnej vegetácie
 
zameraný na prezentáciu čiastkových výsledkov projektov APVV
MOBIS - Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných
druhov listnatých drevín
PRODECO – Produkčno–ekologické štúdie stromovej a prízemnej vegetácie po
veľkoplošných disturbanciách,
 
ktorý sa bude konať 23. mája 2017 v Modrej zasadačke 
Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Masarykova 22, 960 92 Zvolen.