Pozvánka na workshop

Vytlačiť

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
vedy pri SAV v Bratislave
 
Vás srdečne pozývajú na vedecký workshop
 
Od alometrických vzťahov k produkčno-ekologickému
výskumu lesnej vegetácie
 
zameraný na prezentáciu čiastkových výsledkov projektov APVV
MOBIS - Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných
druhov listnatých drevín
PRODECO – Produkčno–ekologické štúdie stromovej a prízemnej vegetácie po
veľkoplošných disturbanciách,
 
ktorý sa bude konať 23. mája 2017 v Modrej zasadačke 
Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Masarykova 22, 960 92 Zvolen.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené