50. VZ SAPV - tézy rozpravy

Vytlačiť

50. valné zhromaždenia SAPV: 30. máj 2017

Téma vedeckej rozpravy: INFORMATIKA A MODERNÉ TECHNOLÓGIE V PÔDOHOSPODÁRSTVE

Gestor vedeckej rozpravy: Odbor lesníctva

Tézy vedeckej rozpravy:  TU stiahnúť