NLC uspelo v H2020

Vytlačiť

Na tlačovej konferencii 25.11. 2016 predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Minister školstva Peter Plavčan predstavil úspechy slovenských výskumníkov, ktoré dosiahli vo výzve Teaming rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. V celkovom hodnotení zo 167 uchádzačov sa medzi trinásť najlepších dostali projekty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenskej akadémie vied a Národného lesníckeho centra vo Zvolene. 

NLC Zvolen uspelo s projektom Centra excelentnosti Lignosilva, ktoré integruje výskum, vývoj a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho sektoru (LDS)  racionálne prepájajúci reťazec produkcie, spracovania a využitia dreva. Základnou stavebnou jednotkou CE budú výskumné skupiny prepojené cez vecne a logicky súvisiace výskumné programy, sústredených do 5 vzájomne prepojených prioritných oblastí:

  1. Lesné zdroje a produkcia dreva
  2. Biomasa pre energetické využitie
  3. Technológie spracovania celulózy a papiera
  4. Recyklačné a kaskádové systémy využitia dreva 
  5. Podpora inovačneho prostredia LDS 

Viac informácii nájdete na:

https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-projekty-boli-uspesne-vo-vyzve-europskej-komisie/ 

http://www.ta3.com/clanok/1095031/tb-p-plavcana-p-sajgalika-a-j-habanika-o-uspechu-slovenskych-vedcov.html

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené