13. ročníka súťaže o ceny SAPV

Vytlačiť

Vyhlásenie 13. ročníka súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2016:

Viac na: http://sapv.sk/sk/vyhlasenie-sutaze

Štatút súťaže : http://sapv.sk/sk/statut