Odborný seminár

Vytlačiť

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Odborom lesníctva SAPV Vás pozývajú na odborný a informačný seminár Dynamika rastu a produkcie rovnorodých a zmiešaných lesov na Slovensku, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2013 v NLC Zvolen.

Pozvánka tu