Pozvánka na zasadnutie 28. september 2012

Vytlačiť

Pozvánka na zasadnutie členov Odboru lesníctva SAPV

Podklady:

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 - 2020: časť kľúčové problémy, návrh cieľov a opatrení na ich riešenie v oblasti uplatňovania inovácií, prenosu poznatkov a vzdelávania.

PPT prezentácia Koncepcie (doc. J. Konôpka)

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené