Dotazník k PRV 2013-2020

Vytlačiť

Spracovaný dotazník za Odbor lesníctva SAPV k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na programovacie obdobie 2013–2020: Dotazník