Stretnutie SAV - SAPV

Vytlačiť

Zápis zo stretnutia predsedníctiev SAV a SAPV konanom 19. júna 2017 na Výskumnej stanici NLC-Lesnícky výskumný ústav v Banskej Štiavnici.