Zasadnutie predsedníctva OL SAPV

Vytlačiť

V stredu 22. januára 2014 o 9:00 sa uskutoční pracovné zasadnutie predsedníctva OL SAPV rozšírené o predsedov sekcií OL. Miesto: zasadačka riaditeľa NLC-LVÚ Zvolen na ul. T.G. Masaryka 22.

Program stretnutia:

1. Odovzdanie dekrétov novým predsedom sekcií OL SAPV

2. Návrh nominácie do odborových rád APVV za Odbor lesníctva SAPV

3. Informácia k RIS3 – príprava podkladov k Akčnému plánu implementácie RIS 3 na roky 2014 – 2016.

Na stiahnutie: Zápisnica

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené