Zápisnica z 30. mája 2013

Vytlačiť

Zápisnica zo zasadnutia Odboru lesníctva SAPV z 30. mája 2013

Prezentácia k EÚ stratégii pre Dunajský región (T. Bucha)