Odpočet činnosti odboru za rok 2018

Vytlačiť

Správa o činnosti odboru lesníctva SAPV za rok 2018

Odpočet činnosti odboru za rok 2017

Vytlačiť

Správa o činnosti odboru lesníctva SAPV za rok 2017.

Mýliť sa je ministerské

Vytlačiť

Ministerstvo životného prostredia hneď v prvých týždňoch tohto roka prostredníctvom svojho Inštitútu environmentálnej politiky stihlo prekvapiť a pobaviť odbornú verejnosť. Stalo sa tak zásluhou tlačových správ a analýz o stave lesov na Slovensku z produkcie uvedenej inštitúcie.

Reakcia predsedu odboru T. Buchu.

Reakcia V. Šebeňa - riadiace centrum Národnej inventarizácie a monitoringu lesov. 

Reakcia - Oblastná lesnícka komora Bratislava.

Stanovisko: Lesníctvo v médiách

Vytlačiť

Stanovisko OL SAPV k neobjektívnemu informovaniu verejnosti o lesoch.

49. VZ SAPV - prezentácia

Vytlačiť

Dňa 6.12. 2016 sa v Lužiankach uskutočnilo 49. Valné zhromaždenie SAPV.

Vedecká rozprava bola zameraná na tému "Súčasná pôdohospodárska prvovýroba, problémy a ich riešenie"

Za sektor lesníctva vystúpil predseda odboru Dr. Ing. Tomáš Bucha. Prezentáciu si je možné stiahnút tu.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené