Stanovisko: Lesníctvo v médiách

Vytlačiť

Stanovisko OL SAPV k neobjektívnemu informovaniu verejnosti o lesoch.