49. VZ SAPV - prezentácia

Vytlačiť

Dňa 6.12. 2016 sa v Lužiankach uskutočnilo 49. Valné zhromaždenie SAPV.

Vedecká rozprava bola zameraná na tému "Súčasná pôdohospodárska prvovýroba, problémy a ich riešenie"

Za sektor lesníctva vystúpil predseda odboru Dr. Ing. Tomáš Bucha. Prezentáciu si je možné stiahnút tu.