Iniciatíva SAPV k PVV

Vytlačiť

SAPV v súvislosti s pripravovaným programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020-2024 privítala silnú pozornosť venovanú lesníctvu, osobitne častiam týkajúcich sa pozície lesníctva v biohospodárstve a obehovom hospodárstve. V tomto kontexte podpredseda SAPV oslovil listom ministra pôdohospodárstva s podnetmi pre zapracovanie  agendy biohospodárstva do PVV - časť lesníctvo.

Príloha: List ministrovi pôdohospodárstva